Knieprothese

Een knieprothese vervangt het beschadigde deel van het kniegewricht. We plaatsen deze prothese wanneer het kraakbeen in de knie volledig versleten is. Het kraakbeen slijt af door artrose, reuma of eerdere breuken. De graad van de beschadiging bepaalt welke prothese voor u de beste optie is:

  • Totale knieprothese
  • Gedeeltelijke knieprothese

 

Voorwaarden voor een knieprothese

U komt in aanmerking voor een knieprothese wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het kniegewricht vertoont ernstige slijtage
  • We kunnen uw klachten niet conservatief behandelen
  • U ervaart ernstige, functionele beperkingen

 

Doel van een knieprothese

Een knieprothese verlicht de pijn en verbetert de stabiliteit van het kniegewricht. Na de ingreep kan u de knie opnieuw volledig strekken en minstens tot 100° buigen. De soepelheid van de knie na de ingreep hangt af van uw beweeglijkheid voor de operatie. Ook veel en juist oefenen draagt bij tot uw mobiliteit.

 

Gedeeltelijke of totale knieprothese?

We kiezen in samenspraak met u voor een specifieke prothese. Deze keuze hangt af van uw algemene toestand en de graad van de beschadiging. Is er slechts een deel van het gewricht aangetast door artrose? Dan opteren we voor een gedeeltelijke knieprothese:

  • Een unicondylaire knieprothese vervangt alleen het binnenste of buitenste deel van de knie
  • Een patellofemorale prothese vervangt enkel de bekleding van de knieschijf en de contactgroeve
  • Een bicompartimentele prothese vervangt de binnenkant van de knie en het patellofemoraal gewricht

Uw knie is volledig aangetast? Dan is een totale knieprothese aangewezen. Deze prothese bestaat uit een component voor het bovenbeen, voor het onderbeen en voor de knieschijf. Deze componenten verbinden we met een plastic tussenstukje.

 

Rapid Recovery-methode

We maken gebruik van de Rapid Recovery-methode om uw herstel na de ingreep zo snel mogelijk te laten verlopen. Bij Rapid Recovery werkt een team van chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en kinesisten samen om u zo snel mogelijk weer op de been te helpen.

Dankzij de multidisciplinaire aanpak zijn de diagnose, de behandeling en de nazorg optimaal op elkaar afgestemd. We werken weefselsparend, zorgen voor pijnstilling op maat en zetten in op vroege mobilisatie. U ervaart dus minder achteruitgang in conditie en ook de kans op complicaties neemt af.

De Rapid Recovery-methode betrekt u als patiënt actief bij de ingreep. Dankzij een infosessie en een persoonlijk gesprek met de coördinator weet u precies wat u te wachten staat. U raadpleegt deze informatie ook in de Patient Journey App.