Wat moet je meebrengen bij een opname?

Administratief:
Identiteitskaart
Eventueel het kaartje of lidnummer van uw hospitalisatieverzekering; met diverse verzekeringen heeft het ziekenhuis een contract en kan de facturatie rechtstreeks geregeld worden
Naam en telefoonnummer contactpersoon

Bij arbeidsongeval:
Naam van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en eventueel schadegevalnummer.
Naam en adres van de werkgever
Datum en plaats van het ongeval
Naam en adres van de huisarts

Medisch:
Verwijsbrief van de huisarts en/of specialist. Na consultatie bij een specialist wordt deze verwijsbrief gewisseld voor een bruine omslag voor opnameplanning. Met deze omslag gaat u dadelijk naar de opnamedienst of het onthaal; u bekomt een witte omslag waarin zich het opname- en adresformulier bevindt
Geneeskundige documenten (bloedgroepkaart, radiografie, allergiekaart, dieetvoorschriften).
Laatst ingenomen geneesmiddelen

Persoonlijk:
Toiletgerief: washandjes, handdoeken en badhanddoek, zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheergerief
Pantoffels, nachtjapon (3) of pyjama (3), kamerjas, ondergoed, lichte kledij
Schrijfgerei
Lectuur en/of handwerk

Wanneer u uw kamer verlaat, dient u altijd een gesloten kamerjas te dragen.