Knieprothesechirurgie

Het kniegewricht bestaat uit verschillende compartimenten die door verschillende redenen kunnen verslijten.
Dit slijtageproces wordt “arthrose” genoemd.
De slijtage kan zich beperken tot 1 compartiment, zich uitbreiden over een groter deel van de knie tot zelfs het volledige gewricht.
Wanneer een eenvoudige behandeling niet meer voldoet, is een knieprothese de enige oplossing.
Er bestaan, afhankelijk van de uitgebreidheid van de slijtage, verschillende soorten protheses: een totale knieprothese, een halve knieprothese en een knieschijfprothese.
Een knieprothese gaat niet eeuwig mee. De gemiddelde overlevingsduur van een prothese is actueel rond de 20 à 25 jaar.
Het is steeds mogelijk om een bestaande knieprothese te vervangen: revisieprothese

Unieke techniek van plaatsing van de prothese

De knie is een gewricht met een vrij complexe biomechaniek. Daarom is het bij prothesechirurgie zeer belangrijk deze mechaniek te herstellen om de “nieuwe” knie natuurlijk te laten aanvoelen en optimaal te laten functioneren. Daarom wordt het gewricht tijdens de operatie “uitgebalanceerd” en wordt de natuurlijke spanning op de ligamenten gedurende de ganse bewegingscyclus hersteld.
Door een aangepaste operatietechniek kan er zeer weefselsparend geopereerd worden. Er is weinig spierschade zodat er snel en optimaal kan gerevalideerd worden.
Grote voordelen van deze techniek zijn minder pijn en een kleiner infectierisico. Tevens is snelle mobilisatie mogelijk. Deze voordelen samen leiden tot een kortere opname in het ziekenhuis, gemiddeld 2 à 3 dagen.

Dr. Pierets is met deze techniek erkend als “Centre of Excellence and Reference” voor zijn Ligament Balancing Techique, totale knieprothese en Oxford unicompartimentele knieprothese.

Aanpak in AZ Zeno

Wanneer u een knieprothese moet krijgen, is de aanpak en de begeleiding in ons ziekenhuis uniek.
We kiezen voor een zeer persoonlijke screening en begeleiding, zowel vóór, tijdens en na de ingreep. Alle patiënten worden opgevolgd in het zorgpad Rapid Recovery en worden van bij de start begeleid door onze coördinator.
Als extra informatiekanaal bieden we gratis een “patiënt journey app” aan.

totale knieprothese
vooraanzicht

 totale knieprothese
zijaanzicht

totale knieprothese
vooraanzicht

halve knieprothese
vooraanzicht

Deze informatie is louter illustratief. Alleen een arts of huisdokter kan een juiste diagnose stellen. We raden u aan om bij pijn of klachten altijd langs te gaan bij uw dokter. Zo bent u zeker van de juiste behandeling en opvolging.