Knieprothese

Een knieprothese vervangt het beschadigde deel van het kniegewricht. We plaatsen deze prothese wanneer het kraakbeen in de knie volledig versleten is. Het kraakbeen slijt af door artrose, reuma of eerdere breuken. De graad van de beschadiging bepaalt welke prothese voor u de beste optie is:

 • Totale knieprothese
 • Gedeeltelijke knieprothese

 

Voorwaarden voor een knieprothese

U komt in aanmerking voor een knieprothese wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het kniegewricht vertoont ernstige slijtage
 • We kunnen uw klachten niet conservatief behandelen
 • U ervaart ernstige, functionele beperkingen

 

Doel van een knieprothese

Een knieprothese verlicht de pijn en verbetert de stabiliteit van het kniegewricht. Na de ingreep kan u de knie opnieuw volledig strekken en minstens tot 100° buigen. De soepelheid van de knie na de ingreep hangt af van uw beweeglijkheid voor de operatie. Ook veel en juist oefenen draagt bij tot uw mobiliteit.

 

Gedeeltelijke of totale knieprothese?

We kiezen in samenspraak met u voor een specifieke prothese. Deze keuze hangt af van uw algemene toestand en de graad van de beschadiging. Is er slechts een deel van het gewricht aangetast door artrose? Dan opteren we voor een gedeeltelijke knieprothese:

 • Een unicondylaire knieprothese vervangt alleen het binnenste of buitenste deel van de knie
 • Een patellofemorale prothese vervangt enkel de bekleding van de knieschijf en de contactgroeve
 • Een bicompartimentele prothese vervangt de binnenkant van de knie en het patellofemoraal gewricht

Uw knie is volledig aangetast? Dan is een totale knieprothese aangewezen. Deze prothese bestaat uit een component voor het bovenbeen, voor het onderbeen en voor de knieschijf. Deze componenten verbinden we met een plastic tussenstukje.

 

Rapid Recovery-methode

We maken gebruik van de Rapid Recovery-methode om uw herstel na de ingreep zo snel mogelijk te laten verlopen. Bij Rapid Recovery werkt een team van chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en kinesisten samen om u zo snel mogelijk weer op de been te helpen.

Dankzij de multidisciplinaire aanpak zijn de diagnose, de behandeling en de nazorg optimaal op elkaar afgestemd. We werken weefselsparend, zorgen voor pijnstilling op maat en zetten in op vroege mobilisatie. U ervaart dus minder achteruitgang in conditie en ook de kans op complicaties neemt af.

De Rapid Recovery-methode betrekt u als patiënt actief bij de ingreep. Dankzij een infosessie en een persoonlijk gesprek met de coördinator weet u precies wat u te wachten staat. U raadpleegt deze informatie ook in de Patient Journey App.

 

Artrose aan de knie

Artrose in het kniegewricht geeft pijn en stijfheid bij het bewegen. De kraakbeenlaag in de knie brokkelt af, waardoor de botten niet langer soepel over elkaar glijden. Ook schokken worden minder goed opgevangen. Knieartrose komt vaak voor na een breuk of kraakbeenletsel en is leeftijdsgebonden.

Symptomen van artrose aan de knie

 • Pijn bij het trappen lopen en stappen
 • Ochtendstijfheid
 • Regelmatige zwelling
 • Nachtelijke pijn
 • Bewegingsbeperking

 

Onderzoek en diagnose

Vermoeden we dat u lijdt aan knieartrose, dan voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Klinisch onderzoek
 • Radiografisch onderzoek om de ernst van het letsel te bepalen

 

Behandeling van artrose aan de knie

In eerste instantie behandelen we artrose aan de knie met spierversterkende oefeningen. Die kan u combineren met pijnmedicatie en ontstekingsremmers. Volstaat deze behandeling niet, dan is een rechtstreekse injectie met krachtige ontstekingsremmers (corticosteroïd injectie) aangewezen.

U heeft ernstige klachten en de niet-operatieve oplossingen slaan niet aan? Dan kiezen we in samenspraak met u voor een knieprothese. We plaatsen een kunstgewricht dat het beschadigde deel van de knie vervangt.

Gescheurde meniscus

De meniscus scheurt meestal door de combinatie van een draai- en buigbeweging, zoals verdraaien in hurkzit. Bij een meniscusscheur ervaart u lokale pijn ter hoogte van de gewrichtsspleet. U kan een acuut scheurtje in de meniscus oplopen na een trauma of een chronische scheur door slijtage.

 

Symptomen van een gescheurde meniscus

 • Pijn in de knie, aan de kant van de scheur
 • Pijn bij het hurken
 • De knie zwelt op en houdt vocht vast
 • Vocht in de knie
 • De knie voelt onbetrouwbaar aan, gevoel van doorzakken
 • De knie verspringt
 • De knie blokkeert in een bepaalde stand

 

Onderzoek en diagnose

Vermoeden we dat de meniscus gescheurd is, dan voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Klinisch onderzoek
 • Diagnostische kijkoperatie om de schade vast te stellen
 • MR-scan

 

Behandeling van een scheur in de meniscus

Stellen we bij het onderzoek een scheur in de meniscus vast, dan kiest uw arts samen met u de beste behandeling. U heeft een klein scheurtje? Dan werken we met kinesitherapie, spierversterkende oefeningen en ijskompressen. Fysiotherapie houdt de pijn en/of zwelling onder controle en bespoedigt uw herstel.

U heeft een ernstige scheur in de meniscus of de conservatieve oplossingen slaan niet aan? Dan kiezen we in samenspraak met u voor een ingreep. Afhankelijk van het letsel verwijderen we een deel van de meniscus (meniscectomie), hechten we het getroffen gebied of opteren we voor een transplantatie.

(Gescheurde) kruisband

De kruisbanden zorgen voor de stabiliteit in de knie. Ze beschermen het gewricht bij voor-achterwaartse bewegingen en bij zijwaartse manoeuvres. Een scheur in de kruisband van de knie gaat gepaard met hevige pijn. U heeft het gevoel door de knie te zakken en u hoort of voelt een “krak”.

Een scheur in de voorste kruisband ontstaat na een plotse draaibeweging met gestrekte knie. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van richting tijdens het lopen. Dit letsel zien we vaak bij voetballers.

Een scheur in de achterste kruisband komt minder vaak voor. Dit letsel gaat meestal gepaard met een ernstig trauma zoals een scheenbeen- of dijbeenbreuk.

Een scheur in de mediale en laterale kruisbanden ontstaat typisch na een tackle-beweging bij het voetballen. Dit letsel veroorzaakt pijn aan de binnen- of buitenzijde van de knie.

Symptomen van een gescheurde kruisband in de knie

 • “Krak” horen of voelen bij draaibeweging
 • Hevige pijn en zwelling
 • Door de knie zakken

Onderzoek en diagnose

Vermoeden we een letsel aan de kruisbanden, dan voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Klinisch onderzoek
 • Diagnostische kijkoperatie om de schade vast te stellen
 • MR-scan

Behandeling van een gescheurde kruisband in de knie

Stellen we tijdens het onderzoek een scheur in de kruisbanden vast, dan kiest uw arts samen met u de beste behandeling. Met kinesitherapie maken we de spieren rond de knie sterker. Zo is de knie beter voorbereid op onverwachte bewegingen. We vragen u ook om sporten met draaibewegingen voorlopig te vermijden.

Laat uw leeftijd, letsel of activiteitsniveau geen conservatieve behandeling toe? Dan kiezen we in samenspraak met u voor een operatie. De meest voorkomende ingreep is de reconstructie van de voorste kruisbanden. Tijdens een kijkoperatie vervangen we de kruisband door een pees uit de hamstrings of de knieschijf.

Kraakbeenletsel knie

Een kraakbeenletsel in de knie gaat gepaard met pijn en een vervelend, schurend gevoel. We spreken van een kraakbeenletsel wanneer het kraakbeen gedeeltelijk of volledig beschadigd is. U kan een kraakbeenletsel oplopen bij een acuut trauma of door overbelasting. Ook erfelijkheid (artrose, ouderdomsslijtage) speelt een rol.

Symptomen van een kraakbeenletsel in de knie

 • Erge, lokale pijn in de knie
 • De knie zwelt op
 • Hinder bij dagelijkse activiteiten of sporten
 • De symptomen komen regelmatig terug

 

Onderzoek en diagnose

Vermoeden we dat er sprake is van een kraakbeenletsel, dan voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Klinisch onderzoek
 • Diagnostische kijkoperatie om de schade vast te stellen
 • Radiografisch onderzoek
 • MR-scan

 

Behandeling van een kraakbeenletsel in de knie

De behandeling van een kraakbeenletsel in de knie hangt af van de grootte van het letsel, uw leeftijd* en uw pijn. Conservatieve behandelingen met medicatie, een inspuiting of een brace, verlichten de pijn. We raden u ook aan om de gekwetste knie te ontlasten en voldoende rust te nemen.

U heeft ernstige klachten of de niet-operatieve oplossingen slaan niet aan? Dan kiezen we in samenspraak met u voor een ingreep. Met een kijkoperatie kunnen we losse stukjes kraakbeen verwijderen. Volstaat deze aanpak niet, dan behoort een kraakbeentransplantatie tot de mogelijkheden.

* Vanaf 50 jaar daalt de genezingscapaciteit van kraakbeen drastisch

Peesontsteking knie

Een peesontsteking in de knie is het gevolg van overbelasting. Door dagelijkse bewegingen ontstaan er scheurtjes in de patellapees die vanzelf genezen. Belast u de pees té vaak, dan kan de natuurlijke genezing niet volgen. Op dat moment ontsteekt de pees. De ontsteking kan zowel acuut als chronisch zijn.

Een peesontsteking is een sportletsel dat vaak voorkomt bij springsporten (jumper’s knee) en voetbal.

 

Symptomen van een peesontsteking in de knie

 • Pijn ter hoogte van de pees onder de knieschijf
 • Pijn bij het lopen en/of springen
 • Drukpijn in de pees
 • De pees verdikt en de knie zwelt op

 

Onderzoek en diagnose

Vermoeden we een ontsteking van de patellapees, dan voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Klinisch onderzoek
 • Echografie
 • Radiografisch onderzoek bij verkalking of spoorvorming
 • CT-scan
 • MR-scan

 

Behandeling van een peesontsteking in de knie

De behandeling hangt af van de ernst en de duur van de peesontsteking in de knie. In de eerste 6 tot 12 maanden behandelen we het letsel conservatief. Met ijs, ontstekingsremmers en kinesitherapie verlichten we uw pijn. We vragen u ook om uw training aan te passen.

U lijdt aan chronische pijnklachten die niet verbeteren ondanks de conservatieve behandeling? Dan kiezen we in samenspraak met u voor een ingreep. Tijdens de operatie verwijderen we de aangetaste zone en maken we de pees schoon.

Lopersknie

We spreken van een lopersknie wanneer het peesblad in de knie chronisch ontsteekt. Tijdens het lopen schuurt het blad over een knobbel aan de buitenkant van de knie. Door de voortdurende wrijving ontstaat er een ontsteking. O-benen, overpronatie, versleten schoenen of vaak bergaf lopen veroorzaken lopersknie.

 

Symptomen van een lopersknie

 • Pijn aan de buitenkant van de knie
 • Pijn tijdens het lopen
 • Pijn die aanhoudt na het lopen
 • Pijn wanneer u de trap afgaat

 

Onderzoek en diagnose

Vermoeden we dat u lijdt aan lopersknie, dan voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Klinisch onderzoek
 • Echografie
 • Radiografisch onderzoek

 

Behandeling van een lopersknie

Bij de behandeling van een lopersknie staat het verhelpen van de ontsteking centraal. Ontstekingsremmende gel, stretching en ontstekingsremmers zijn vaak voldoende om uw klachten te verhelpen. Ook steunzolen, aangepaste loopschoenen en kinesitherapie zijn nuttig.

In hardnekkige gevallen is een ingreep aangewezen. Via een kleine incisie aan de buitenkant van de knie, nemen we het ontstoken stukje pees weg. We verwijderen ook een slijmbeurs onder de pees. De operatie kan via het dagziekenhuis verlopen.

Patella luxatie

Wanneer de knieschijf uit zijn normale anatomische positie glijdt, spreken we van patella luxatie. Dit letsel veroorzaakt pijn aan de buitenkant van de knie. De knieschijf schiet uit de kom door een rechtstreekse slag op de zijkant van de knie of door aangeboren eigenschappen. Meestal herstelt de patella zich vanzelf.

Symptomen van patella luxatie

 • Hevige pijn aan de knie
 • Snelle zwelling

Onderzoek en diagnose

Vermoeden we een ontwrichting van de knieschijf, dan voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Klinisch onderzoek
 • Radiografisch onderzoek om de ernst van het letsel te bepalen
 • CT-scan
 • MR-scan

Behandeling van patella luxatie

Stellen we tijdens het onderzoek een luxatie van de patella vast, dan kiest uw arts samen met u de beste behandeling. Bij een eerste ontwrichting is een operatie zelden aangewezen. We immobiliseren de knie en raden kinesitherapie aan. Oefentherapie volstaat dan om de knie terug te stabiliseren.

Zit de knieschijf na de eerste ontwrichting te los? Dan kan de knie onbetrouwbaar aanvoelen of opnieuw uit de kom schieten. Hoe vaker de knieschijf zich verplaatst, hoe groter de kans dat dit in de toekomst nog zal gebeuren. Daarom is een operatie in dat geval aangewezen.